techno-biophilia stable release

NL Deze installatie van grafisch ontwerper Lukas Engelhardt verbindt DING Vitrine met Do the Right DING op Het Arsenaal, waar de Gent Waste Brick for DING wordt geproduceerd.

Het project nodigt uit tot reflectie over de onzichtbare infrastructuren die nodig zijn om online verbindingen te onderhouden. Naarmate videoconferentietools steeds een hogere resolutie en lagere latentie krijgen, en we op onze smartphones talloze foto's verzamelen die we nooit zullen herbekijken, rijst de vraag: hoeveel informatieoverdracht en -opslag is er echt nodig om een gevoel van verbinding te creëren?

In Het Arsenaal maakt een mobiele computer met camera elke minuut één foto. Bezoekers kunnen hem verplaatsen en kiezen wat er wordt vastgelegd. De foto's worden verzameld op een website, waarvan hier een weergave te zien is op de vier schermen. Als bakstenen in een muur vormen de beelden een live stream met lage resolutie. Om hun digitale voetafdruk te beperken, degradeert elke afbeelding van volledige resolutie naar enkele pixels. Terwijl de resolutie verschuift van tijd (1440 min/dag) naar ruimte (1440 px/lijn), ontstaat er een nieuw beeld uit de kleinste bouwstenen. Een sprite (grafisch computerbeeld), bijna ruis, maar toch ook weer niet. Een echo, geen archief.

EN This installation by graphic designer Lukas Engelhardt bridges DING Vitrine with Do the Right DING at Het Arsenaal, where the Gent Waste Brick for DING is produced.

The project invites you to reflect on the invisible infrastructures required to maintain online connections. As video conferencing tools become increasingly high-res and low-latency, and we accumulate countless, never-to-be-seen-again photos on our smartphones, the question arises: how much information transfer and storage is really needed to create a sense of connection?

At Het Arsenaal, a mobile computer with a camera takes one picture every minute. Visitors can move it around and choose what is captured. The photos are collected on a website, a display of which can be seen here on the four screens. Like bricks in a wall, the images form a low-fidelity live stream. To reduce their digital footprint, each image degrades from full resolution to single pixels. As the resolution shifts from time (1440 min/day) to space (1440 px/line), a new image emerges from these smallest building blocks. A sprite, almost noise, but not quite. An echo, not an archive.